Thép Làm Khuôn

Dịch vụ

thông tin liên hệ
MS Châu
Hotline - 0985 225 549

-

Thép làm khuôn nhựa

Thép làm khuôn dập nguội SKD11 / 2379
Thép làm khuôn dập nguội SKD11 / 2379
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC

Thép chế tạo khuôn mẫu

Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép cacbon làm khuôn nhựa S55C /1055 / C55
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC

Thép chế tạo khuôn mẫu

Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép hợp kim làm khuôn nhựa HPM-38 / 2083
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia công nóng)
Thép làm khuôn dập nóng SKD61 / 2344 (Thép hợp kim gia...
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép chế tạo khuôn nhựa
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép cacbon chế tạo khuôn nhựa S50C / 1050
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép hợp kim làm khuôn nhựa 2311 / HPM-22 / P20
Thép làm khuôn dập nóng FDAC
Thép làm khuôn dập nóng FDAC

DỊCH VỤ

Gia Công Cắt Theo Quy Cách
Gia Công Cắt Theo Quy Cách
Gia Công Cắt Theo Quy Cách
Gia Công Cắt Theo Quy Cách
Nhiệt Luyện ( Xử Lý Nhiệt )
Nhiệt Luyện ( Xử Lý Nhiệt )
Nhiệt Luyện ( Xử Lý Nhiệt )
Nhiệt Luyện ( Xử Lý Nhiệt )